KYC

Το KYC σημαίνει "Γνωρίστε τον πελάτη σας" και περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία επαλήθευσης των πωλητών μας. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστή ως AML(Anti-Money Laundering) , η οποία απαιτεί από επιχειρήσεις όπως η Food Brokers να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος τους είναι νόμιμα.

Οι πωλητές που περνούν επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου αποκτούν το έμβλημα "Verified Seller". Αυτό το έμβλημα βοηθά τους πωλητές να ξεχωρίζουν απο αυτούς που δεν πέρασαν έλεγχο, καθώς το μεγαλύτερο μερίδιο των αγοραστών επιλέγει πιστοποιημένους πωλητές.

Verified Supplier Badge

Περνώντας τον έλεγχο του KYC θα μπορείτε να δεχεστε πληρωμές μέσω του λογαριασμού τύπου escrow. Δείτε λεπτομέρεις για τον τροπο πληρωμής μέσω escrow.

Για να δέχεστε πληρωμές μέσω εμβάσματος πρεπει να ακουληθησετε την Διαδιασία Ελέγχου για πληρωμές με Εμβάσμα ενώ για να δέχεστε πληρωμές με πιστωτική καρτα και χρεωστική κάρτα θα πρεπει να ακολουθησετε τη Διαδικασία Ελέγχου για πληρωμές με Χρεωστική / Πιστωτική Κάρτα

Διαδικασία Ελέγχου για πληρωμές με Έμβασμα - MangoPay

Η διαδικασία ελέγχου του λογαριασμού σας διαφέρει ανάλογα με την μορφή της επιχείρησής σας.
Στον παρακατω πίνακα φαίν
ονται αναλυτικά οι πληροφορίες και τα αρχεία που θα χρειαστείτε. 

Νομική μορφή Απαιτούμενες πληροφορίες Απαιτούμενα αρχεία Χρήσιμα Links
Νομικό πρόσωπο - Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)
- Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.)
- Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
- Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)
- Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.)
- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
• Επωνυμία Επιχείρησης
• Εταιρικό Email
• Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου
• Επώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
• Ημ/νια Γεννήσεως Νόμιμου Εκπροσώπου
• Εθνικότητα Νόμιμου Εκπροσώπου
• Χώρα Διαμονής Νόμιμου Εκπροσώπου
• Διεύθυνση Εδρας
• Email Νόμιμου Εκπροσώπου
• Διεύθυνση Νόμιμου Εκπροσώπου
• ΑΦΜ Επιχείρησης
• Δήλωση Μετόχων
• Ταυτότητα (μπρος-πίσω όψη) /
Διαβατήριο / Δίπλωμα οδήγησης
• Καταστατικό*
• Αποδεικτικό εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ)
ή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 3μήνου
https://www.businessregistry.gr
https://www.gtp.gr
- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) • Επωνυμία Επιχείρησης
• Εταιρικό Email
• Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου
• Επώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
• Ημ/νια Γεννήσεως Νόμιμου Εκπροσώπου
• Εθνικότητα Νόμιμου Εκπροσώπου
• Χώρα Διαμονής Νόμιμου Εκπροσώπου
• Διεύθυνση Εδρας Επιχείρησης
• Email Νόμιμου Εκπροσώπου
• Διεύθυνση Νόμιμου Εκπροσώπου
• Ταυτότητα (μπρος-πίσω όψη) /
Διαβατήριο / Δίπλωμα οδήγησης
• Καταστατικό*
Αποδεικτικό εγγραφής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
https://services.businessportal.gr
https://www.mfa.gr/en/supervised-organisations
- Ατομική επιχείρηση • Επωνυμία Επιχείρησης
• Εταιρικό Email
• Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου
• Επώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου
• Ημ/νια Γεννήσεως Νόμιμου Εκπροσώπου
• Εθνικότητα Νόμιμου Εκπροσώπου
• Χώρα Διαμονής Νόμιμου Εκπροσώπου
• Διεύθυνση Εδρας Επιχείρησης
• Email Νόμιμου Εκπροσώπου
• Διεύθυνση Νόμιμου Εκπροσώπου
• Ταυτότητα (μπρος-πίσω όψη) /
Διαβατήριο / Δίπλωμα οδήγησης
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis

*Πιστοποιημένο καταστατικό - επίσημο υπόμνημα που δηλώνεται από τους επιχειρηματίες, στο οποίο αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες: επωνυμία επιχείρησης, δραστηριότητα, καταχωρημένη διεύθυνση, συμμετοχή.

Τα έγγραφα του KYC πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά ,Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Εάν ένα έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο σε μία από τις παραπάνω γλώσσες, απαιτείται επίσημη μετάφραση σε μία απο τις παραπάνω γλώσσες. Η νομική ομάδα μπορεί να ζητήσει την επίσημη μετάφραση ενός εγγράφου εάν κριθεί απαραίτητο. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για έγγραφα απόδειξης ταυτότητας.

Προδιαγραφές Αρχείων

Για να γίνουν δεκτά τα αρχεία που θα υποβάλλετε, αποφύγετε αρχεία που

❌  έχουν λάμψεις

❌ είναι σε ασπρόμαυρη έκδοση

❌  δεν είναι πλήρως ορατά

❌  καλύπτονται από κάποιο αντικείμενο

❌  είναι και οι 2 όψεις σε 1 σελίδα

❌  είναι θολά

❌  δεν ειναι ορατές πληροφορίες

Τα αρχεία που θα γίνονται αποδεκτά είναι αυτά που

✅  είναι έγκυρα και ενημερωμένα

✅  αφορούν το άτομο για το οποίο ζητούνται τα αρχεία

✅  είναι στην σωστή μορφή : pdf, jpeg, jpg ή png

✅  το μέγεθος είναι μεταξύ 32kb και 10mb

✅  ο  χρήστης είναι μεγαλύτερος απο 18 ετών

Αποτυχία ταυτοποίησης

Παρακάτω αναφέρονται οι λόγοι αποτυχίας του ελέγχου.
Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Food Brokers αναφέροντας τον κωδικό σφάλματος που σας εμφανίστηκε για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσε

Κωδικός σφάλματος Περιγραφή
008701 Ο χρήστης έχει αποκλειστεί λόγω ύποπτης συμπεριφοράς.
008702 Ο χρήστης έχει αποκλειστεί λόγω προβλήματος συμμόρφωσης.
008703 Ο χρήστης έχει αποκλειστεί από μια ομάδα μας λόγω ενός γενικότερου προβλήματος.
008704 Ο χρήστης ζήτησε τη διαγραφή των δεδομένων του. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι ο αποκλεισμός του χρήστη.
008705 Το έγγραφο είναι ύποπτο για απάτη.
Ο λογαριασμός θα παραμείνει αποκλεισμένος μέχρι την επιτυχή διαδικασία ταυτοποίησης
(έγγραφο με καλύτερη ποιότητα ή διαφορετικό έγγραφο).
008710 Ο χρήστης έχει προσδιοριστεί ως δυνητικά πολιτικά εκτεθειμένο άτομο (PEP).
008711 Για να ξεμπλοκάρει ο χρήστης πρέπει να ανεβάσει μια νέα απόδειξη ταυτότητας και μια απόδειξη διεύθυνσης (π.χ. λογαριασμός κοινής ωφελείας).
008712 Ο χρήστης πρέπει να τροποποιήσει τον τύπο της νομικής του προσωπικότητας και να στείλει τα κατάλληλα έγγραφα KYC.
008713 Ο χρήστης χρησιμοποιεί IBAN που είναι σε μαύρη λίστα.
008714 Απαιτείται πρόσφατη απόδειξη διεύθυνσης.

Ακόμα να γίνετε πωλητής στη Food Brokers ;

Διαδικασία Ελέγχου για πληρωμές με Χρεωστική/Πιστωτική κάρτα - Viva Wallet

Για να δέχεστε πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στη Viva Wallet. Το άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού είναι εύκολη, γρήγορη και απλή διαδικασία. 
(εάν έχετε ήδη επαληθευμένο λογαριασμό στη Viva Wallet για το ΑΦΜ που θελετε να λαμβάνετε τις πληρωμές, τότε παραλείψτε το βήμα 1)


1. Για τη δημιουργία του αρχικά χρειάζεται να ανοίξετε έναν προσωπικό λογαριασμό μέσω του gov.gr , ξεκινώντας από εδώ.
Αναλυτικά βήματα και οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. Εφόσον δημιουργηθεί ο προσωπικός σας λογαριασμός και έχετε λάβει το e-mail επιβεβαίωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία του επαγγελματικού σας λογαριασμού.


 • Επιλέξτε ΝΑΙ και Συνέχεια στην ερώτηση αν θα χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για επαγγελματικούς σκοπούς
 • Επιλέξτε τη χώρα στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, καταχωρίστε την Εμπορική Επωνυμία και Συνέχεια
 • Καταχωρήστε το διακριτικό τίτλο, το ΑΦΜ και επιλέξτε από τη λίστα τη Νομική μορφή της επιχείρησης
 • Επιλέξτε κατηγορία εμπόρου και δραστηριότητα 
 • Συμπληρώστε τις πληροφορίες για την Εταιρική Δομή που ζητούνται
 • Δηλώστε αν είστε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να ανοίξετε το λογαριασμό και πατήστε Συνέχεια 
 • Καταχωρήστε το ΑΦΜ της επιχείρησης
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία συναλλακτικής δραστηριότητας και οικονομικού προφίλ που ζητούνται

Στην περίπτωση που η νομική μορφή της επιχείρησης σας είναι ΑΕ, συμπληρώστε στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή της ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών.

 • Δώστε τα επιπλέον στοιχεία που ζητούνται σχετικά με την επιχείρηση (παρουσία στο εξωτερικό, τυχόν θυγατρικές κ.λ.π)
 • Καταχωρήστε τη Διεύθυνση Έδρας της επιχείρησής σας
 • Προχωρήστε στην Προσθήκη Σχετιζόμενων προσώπων και συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται

3. Αφου ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία απομένει μόνο να καταχωρήσετε στη πλατφόρμα της Food Brokers ακολουθώντας τη διαδρομή FoodBrokers.com --> Ο λογαριασμός μου -->Τραπεζικοί Λογαριασμοί --> Ρυθμίσεις Viva Wallet, το Wallet ID σας και τον ονοματεπώνυμο δικαιούχου.

 1. Κάντε είσοδο στην Viva Wallet και επιλέξτε τον λογαριασμό σας.
 2. Επιλέξτε τον σύνδεσμο 'Accounts' στο αριστερό μενού
 3. Τα αναγνωριστικά των Wallet ειναι αυτά που φαίνονται στην εικόνα, κάτω απο την στήλη 'AccountID'.